csu-logo

Центар за стручно усавршавање Крушевац

13 фебруара, 2023

Реализован семинар са темом: „Заједно за бољу заштиту деце од насиља, злоупотребе, злостављања и занемаривања“

Example

У Центру за стручно усавршавање Крушевац 11.02.2023. године, реализован је семинар са темом: „Заједно за бољу заштиту деце од насиља, злоупотребе, злостављања и занемаривања“ сa циљем оснаживања учесника образовно-васпитних установа за спровођење превентивних и интервентних активности у области заштите деце од свих облика насиља, злоупотребе, злостављања и занемаривања уз мултисекторски приступ.

 

Специфични циљеви семинара су:

  • Оснажити учеснике за препознавање свих облика насиља, злоупотребе, злостављања и занемаривања над децом
  • Унапређивање знања и компетенција о заштити деце/ученика од трговине људима и примене листе индикатора за прелиминарну идентификацију жртава трговине људима у образовању
  • Проширивање знања о могућностима које дигитална технологија пружа деци, ризицима у дигиталном свету, посредовању одраслих у дечјем коришћењу дигиталних уређаја и препорукама за заштиту од дигиталног насиља
  • Оснаживање учесника за мултисекторски приступ у заштити деце од насиља, злоупотребе, злостављања и занемаривања

 

Ауторке и реализаторке биле су: Јасмина Јовановић и Слађана Чабрић.

Погледајте друге вести

18 марта, 2023

Реализован семинар са темом: „Прва помоћ у кризним ситуацијама“

У циљу eдукацијe што већег броја запослених у предшколским и школским ...
Прочитајте ->

11 марта, 2023

Реализован семинар са темом: „Изазови у мотивисању ученика за учење“

У Центру за стручно усавршавање Крушевац, за потребе реализације Плано...
Прочитајте ->