csu-logo

Центар за стручно усавршавање Крушевац

Актуелнe понуде

05/02/2024

Дигиталне технологије као подршка документовању у вртићу

Јачање професиналних компетенција просветних радника у предшколским установама за истраживање васпитне праксе и оспособљавање за креирање смислене педагошке документације током развијања реалног прогр...

Детаљније

24/02/2024

Заједно за бољу заштиту деце од насиља, злоупотребе, злостављања и занемаривања

Оснаживањe учесника образовно-васпитних установа за спровођење превентивних и интервентних активности у области заштите деце од свих облика насиља, злоупотребе, злостављања и занемаривања уз мултисект...

Детаљније

02/03/2024

Примена формативног оцењивања у настави природних наука у функцији напредовања ученика

Унапређење компетенција наставника за формативном оцењивање у природним наукама у функцији напредовања ученика за остваривање исхода наставе...

Детаљније

16/03/2024

Развијање медијске писмености и критичког мишљења у настави језика

Оснаживање наставника да планирају и организују наставни процес који доприноси развијању медијске писмености и критичког мишљења ученика. ...

Детаљније

30/03/2024

Добра комуникација у учионици кроз примену НЛП алата

Унапређење компетенција наставника у области комуникације са ученицима применом алата неуро лингвистичког програмирања (НЛП алата)...

Детаљније

30/03/2024

Како да боље разумемо понашање и емотивне потребе деце и адолесцената

Боље разумевање емоција и понашања деце и адолесцената у контексту базичних емотивних и развојних потреба и адекватно реаговање на њих....

Детаљније