csu-logo

Центар за стручно усавршавање Крушевац

Актуелнe понуде

01/06/2024

Развијање предузимљивости и предузетничког духа код ученика у основној школи

Јачање професионалних компетенција наставника за развијање међупредметне компетенције за предузимљивост и оријентацију ученика ка предузетништву, применом савремених метода и облика у настави, у сарад...

Детаљније

08/06/2024

Обука за наставу Грађанског васпитања

Развој компетенција наставника у планирању, реализацији и евалуацији наставе Грађанског васпитања, коришћењем ефективних и ефикасних метода и техника у циљу развоја ученичких компетенција и подстицања...

Детаљније

20/06/2024

Да нам школа буде сигурна

- Подизање нивоа свести и повећање осетљивости свих интересних група за проблем насиља - Унапређење знања и вештина за препознавање и поступање у ситуацијама насиља као и креирања стимулативног окруж...

Детаљније