csu-logo

Центар за стручно усавршавање Крушевац

Актуелнe понуде

04/02/2023

Са адолесцентом кроз кризу

Стицање теоријских знања о томе како различите развојне и акцидентне животне кризе утичу на ментално здравље. Усвајање практичних вештина везаних за разумевање, превенцију и интервенисање у стресним и...

Детаљније

04/02/2023

Примена формативног оцењивања у настави природних наука у функцији напредовања ученика

Унапређење компетенција наставника за формативном оцењивање у природним наукама у функцији напредовања ученика за остваривање исхода наставе...

Детаљније

11/02/2023

Заједно за бољу заштиту деце од насиља, злоупотребе, злостављања и занемаривања

Оснаживањe учесника образовно-васпитних установа за спровођење превентивних и интервентних активности у области заштите деце од свих облика насиља, злоупотребе, злостављања и занемаривања уз мултисект...

Детаљније

11/02/2023

Примена исхода и међупредметних компетенција у припреми наставе

Развијање свести наставника о значају промене парадигме образовања. Наставници и стручни сарадници током семинара треба да се упознају са техникама и типовима наставе који воде ка учењу оријентисаном...

Детаљније