csu-logo

Центар за стручно усавршавање Крушевац

Настанак и сврха ЦСУ

Настанак

Центар за стручно усавршавање Крушевац настао је као резултат пројеката Стручног усавршавања образовног кадра (Профессионал Девелопмент Пројецт – ПДП) , захваљујући меморандуму о разумевању, потписаном 24. јула 2003. између влада Швајцарске – Агенције за развој и сарадњу (СДЦ) и Републике Србије – Министарства просвете.

Центар за стручно усавршавање Крушевац је установа из области образовања. Оснивач је град Крушевац на основу Закона о основама система образовања и васпитања. Иако основан од стране града Крушевца Центар ће настојати да задржи улогу регионалног лидера у области стручних усавршавања.

Сврха успостављања Центра

 • Да установама пружи могућност да професионални развој прилагоде потребама у свом региону;
 • Да професионални развој прати у складу са потребама региона и стратегијом развоја образовања на националном нивоу;
 • Да организацијом семинара у месту рада или у непосредној близини, омогући значајно смањење трошкова стручног усавршавања.

Шта је Центар за стручно усавршавање?

ikonica

Место организовања различитих врста обука

Опис једна до две реченице о овој картици...

ikonica

Ресурсни центар

(библиотека са стручном литературом, методичко-дидактичким, педагошко-психолошким, видео и аудио материјалима итд);

ikonica

Информациони системи

штампани или он-лине информатори који садрже понуду програма стручног усавршавања

ikonica

Место где се вреднује и прати квалитет стручног усвршавања

штампани или он-лине информатори који садрже понуду програма стручног усавршавања

ikonica

Место окупљања и размене професионалних искустава запослених у образовању

штампани или он-лине информатори који садрже понуду програма стручног усавршавања

Рад и активности Центра

Image

Чиме се бавимо?

У Центру се примењује и спроводи стратегија стручног усавршавања у граду Крушевцу и региону и у складу са стратегијом коју је развио Центар за професионални развој у Београду, а у сарадњи са другим битним чиниоцима у образовању.

Активности Центра:

 • Снимање и анализа потреба за стручним усавршавањем запослених у образовању;
 • Планирање обуке и других видова стручног усавршавања;
 • Помоћ при креирању нових програма стручног усавршавања;
 • Праћење примене различитих облика стручног усавршавања;
 • Сарадња са Заводом/Центром за професионални развој;
 • Сарадња са локалном заједницом;
 • Сарадња са Министарством просвете/Школском управом;
 • Сарадња са образовно-васпитним установама;
 • Формирање и одржавање базе података;
 • Анализа понуде програма стручног усавршавања;
 • Организовање семинара и других облика стручног усавршавања.

Документа

Наш резиме

ikonica

650

Одржаних обука

ikonica

100

Број реализованих пројеката Научног клуба

ikonica

16000

Број полазника

ikonica

74

Број акредитованих програма

Реч Директора

Центар за стручно усавршавање Крушевац ради на организовању стручног усавршавања запослених у просвети, како би се обезбедила законом утврђена обавеза запослених на 100 часова стручног усавршавања у трајању од пет година. Стручно усавршавање се одвија првенствено организовањем семинара и стручних скупова за акредитоване програме.

 

По основу средстава обезбеђених у буџету града Крушевца за обавезно стручно усавршавање васпитача, наставника и стручних сарадника у просвети, као и потребног броја часова стручног усавршавања на годишњем нивоу, учешће корисника у цени од биће одређен један семинар.

 

Посебна пажња биће посвећена следећим активностима:
• Активна подршка школама у процесу стручног усавршавања на нивоу институције
• Организација подршке локалним ауторима
• Развијање методологије за испитивање утицаја процеса континуираног стручног усавршавања на постигнућа ученика
• Организовање активности у циљу промене свести просветних радника, наставника, професора, стручних сарадника и директора школа у вези са професионалним развојем и доживотним учењем
• Испитивање потребе за континуираним професионалним усавршавањем
• Јачање партнерског односа са Школском управом, струковним удружењима и другим организацијама

 

Директор Центра за стручно усавршавање Крушевац
Никола Џугурдић