csu-logo

Центар за стручно усавршавање Крушевац

19 јануара, 2023

Реализован семинар са темом: „Развијање предузимљивости и предузетничког духа код ученика у основној школи“

Example

У Центру за стручно усавршавање Крушевац 10.12.2022. године за потребе реализације Планова стручног усавршавања запослених у ОШ „Васа Пелагић“, Падеж организован је семинар са темом: „Развијање предузимљивости и предузетничког духа код ученика у основној школи“. Општи циљеви семинара усмерени су на јачање професионалних компетенција наставника за развијање међупредметне компетенције за предузимљивост и оријентацију ученика ка предузетништву, применом савремених метода и облика у настави, у сарадњи са родителјима ученика и локалним окружењем.

Специфични циљеви семинара односе се на:

  • Проширивање знања наставника о појму и значају међупредметне компетенције за предузимљивост и оријентацију ка предузетништву и са њеним местом у европском оквиру кључних компетенција;
  • Јачање компетенција наставника за примену савремених метода и облика рада које развијају предузимлјивост код ученика;
  • Оснаживање наставника за анимирањем родитеља ради боље сарадње и пружања подршке у планирању, реализацији и евалуацији пројеката и активности оријентисаних ка предузетничком учењу ученика у основној школи;
  • Оснаживање наставника за рад на конкретним пројектима и активностима чији је циљ мотивисање предузимљивости и изградња предузетничких ставова, знања и вештина код ученика.

Реализаторке семинара биле су: Татјана Ђурић и Данијела Милосаљевић Алексић.

Погледајте друге вести

18 новембра, 2023

Реализован семинар са темом: „Школа као интеркултурална заједница“

У Центру за стручно усавршање Крушевац за потребе реализације планова ...
Прочитајте ->

28 октобра, 2023

Реализован семинар на тему: „Моћ даровитих – корак даље“

У Центру за стручно усавршавање Крушевац, за потребе реализације плано...
Прочитајте ->