csu-logo

Центар за стручно усавршавање Крушевац

1 априла, 2023

Реализован семинар са темом: „Развијање предузимљивости и предузетничког духа код ученика у основној школи“

Example

У циљу jачањa професионалних компетенција наставника за развијање међупредметне компетенције за предузимљивост и оријентацију ученика ка предузетништву, применом савремених метода и облика у настави, у сарадњи са родитељима ученика и локалним окружењем, Центар за стручно усавршавање Крушевац је организовао бесплатан семинар са темом: „Развијање предузимљивости и предузетничког духа код ученика у основној школи“.

 

Специфични циљеви семинара су:

  • Проширивање знања наставника о појму и значају међупредметне компетенције за предузимљивост и оријентацију ка предузетништву и са њеним местом у европском оквиру кључних компетенција
  • Јачање компетенција наставника за примену савремених метода и облика рада које развијају предузимљивост код ученика
  • Оснаживање наставника за анимирањем родитеља ради боље сарадње и пружања подршке у планирању, реализацији и евалуацији пројеката и активности оријентисаних ка предузетничком учењу ученика у основној школи
  • Оснаживање наставника за рад на конкретним пројектима и активностима чији је циљ мотивисање предузимљивости и изградња предузетничких ставова, знања и вештина код ученика

 

Реализаторке семинар биле су : Татјана Ђурић и Данијела Милосављевић Алексић.

Погледајте друге вести

18 новембра, 2023

Реализован семинар са темом: „Школа као интеркултурална заједница“

У Центру за стручно усавршање Крушевац за потребе реализације планова ...
Прочитајте ->

28 октобра, 2023

Реализован семинар на тему: „Моћ даровитих – корак даље“

У Центру за стручно усавршавање Крушевац, за потребе реализације плано...
Прочитајте ->