csu-logo

Центар за стручно усавршавање Крушевац

30 септембра, 2023

Реализован семинар са темом: „Примена формативног оцењивања у настави природних наука у функцији напредовања ученика“

Example

У Центру за стручно усавршавање Крушевац, у циљу унапређења компетенција наставника за формативно оцењивање у природним наукама, а све у функцији напредовања ученика за остваривање исхода наставе, организован је семинар са темом: „Примена формативног оцењивања у настави природних наука у функцији напредовања ученика“.

 

Специфични циљеви семинара су:

  • Унапређивање знања учесника/ца о основним принципима оцењивања, значају и ефектима формативног оцењивања за остваривање исхода наставе
  • Оснаживање компетенција учесника/ца за примену формативног оцењивања у природним наукама у функцији напредовања ученика за остваривање исхода наставе
  • Оснаживање компетенција наставника за примену дигиталних алата у функцији формативног оцењивања у природним наукама у функцији напредовања ученика за остваривање исхода наставе
  • Унапређење знања учесника за праћење, вредновање и извештавање о постигнућима ученика кроз формативно оцењивање у функцији напредовања ученика

 

Ауторке и реализаторке семинара биле су: Јасмина Јовановић, Оливера Коларић и Александра Радомировић.

Погледајте друге вести

2 децембра, 2023

Реализован семинар са темом: „Превладавање стреса методама когнитивно-бихејвиоралне психотерапије“

У Центру за стручно усавршање Крушевац за потребе реализације планова ...
Прочитајте ->

18 новембра, 2023

Реализован семинар са темом: „Школа као интеркултурална заједница“

У Центру за стручно усавршање Крушевац за потребе реализације планова ...
Прочитајте ->