csu-logo

Центар за стручно усавршавање Крушевац

10 јуна, 2023

Реализован семинар са темом: „Напредно коришћење MS Word, PowerPoint и веб алата за повећање компетенција просветних радника“

Example

Центар за стручно усавршавање Крушевац је ради унапређивања дигиталних компетенција и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса организовао бесплатан семинар са темом: „Напредно коришћење MS Word, PowerPoint и веб алата за повећање компетенција просветних радника“.

 

Циљ програма је стицање знања, овладавање вештинама и формирање вредносних ставова просветних радника, који доприносе развоју напредне информатичке писмености неопходне за даљи рад у систему образовања и васпитања.

 

Специфични циљеви семинара су:

  • Оспособљавање наставника, васпитача, сарадника за примену више напредних опција при решавању задатка.
  • Проширивање знања наставника, васпитача, сарадника за коришћење напредних опција MS Word-a, a како би додатно унапредили постојеће знање.
  • Оспособљавање наставника, васпитача, сарадника за самостално креирање напредних MC Power Point презентација путем креирања, форматирања, измене и припреме презентације користећи напредне алате које су омогућене програмом, како би додатно унапредили постојеће знање и побољшали квалитет наставног процеса.
  • Подстицање наставника васпитача, сарадника за коришћење савремених Интернет алата у настави (Drive,Kahoot, Edukaplay,video) посредством компјутера и мобилног телефона.

 

Реализатори семинара били су Душан Којић и Александар Бркић

Погледајте друге вести

30 маја, 2024

Еразмус пројекат

У Центру за стручно усавршвање Крушевац пројектни тим Гимназије у Круш...
Прочитајте

25 маја, 2024

Реализован акредитовани стручни скуп:“Изазови у образовању – јачање васпитне улоге школе“

Центар за стручно усавршавање Крушевац  организовао је акредитовани ст...
Прочитајте

18 маја, 2024

Реализован семинар са темом: „Како оцењивањем унапредити учење?“

У Центру за стручно усавршавање Крушевац реализован је семинар са темо...
Прочитајте