csu-logo

Центар за стручно усавршавање Крушевац

10 јуна, 2023

Реализован семинар са темом: „Напредно коришћење MS Word, PowerPoint и веб алата за повећање компетенција просветних радника“

Example

Центар за стручно усавршавање Крушевац је ради унапређивања дигиталних компетенција и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса организовао бесплатан семинар са темом: „Напредно коришћење MS Word, PowerPoint и веб алата за повећање компетенција просветних радника“.

 

Циљ програма је стицање знања, овладавање вештинама и формирање вредносних ставова просветних радника, који доприносе развоју напредне информатичке писмености неопходне за даљи рад у систему образовања и васпитања.

 

Специфични циљеви семинара су:

  • Оспособљавање наставника, васпитача, сарадника за примену више напредних опција при решавању задатка.
  • Проширивање знања наставника, васпитача, сарадника за коришћење напредних опција MS Word-a, a како би додатно унапредили постојеће знање.
  • Оспособљавање наставника, васпитача, сарадника за самостално креирање напредних MC Power Point презентација путем креирања, форматирања, измене и припреме презентације користећи напредне алате које су омогућене програмом, како би додатно унапредили постојеће знање и побољшали квалитет наставног процеса.
  • Подстицање наставника васпитача, сарадника за коришћење савремених Интернет алата у настави (Drive,Kahoot, Edukaplay,video) посредством компјутера и мобилног телефона.

 

Реализатори семинара били су Душан Којић и Александар Бркић

Погледајте друге вести

10 фебруара, 2024

Реализован семинар са темом: „Изазови у мотивисању ученика за учење“

У Центру за стручно усавршавање Крушевац реализован је бесплатан семин...
Прочитајте ->

26 јануара, 2024

Организовано свечано уручење награда за учеснике Светосавског литерарног конкурса

У жељи да подстакне очување језика, државности, традиције и прошлости,...
Прочитајте ->

16 децембра, 2023

Реализован семинар са темом: „Сачувај живот знањем и понашањем“

У Центру за стручно усавршавање Крушевац реализован је бесплатан семин...
Прочитајте ->