csu-logo

Центар за стручно усавршавање Крушевац

18 маја, 2024

Реализован семинар са темом: „Како оцењивањем унапредити учење?“

Example

У Центру за стручно усавршавање Крушевац реализован је семинар са темом: „Како оцењивањем унапредити учење?“, са очекиваним исходима обуке  да су учесници оспособљени за:

 

  • креирање јасних критеријума оцењивања;
  • примена критеријума вредновања;
  • креирање инструмената и техника за праћење постигнућа ученика
  • примена техника и инструмената у формативном и сумативном оцењивању које ће бити у функцији даљег учења

 

Специфични циљеви су :

  • Оснаживање наставника да формативно и сумативно оцењују у складу са прописима
  • Унапређивање компетенција наставника за креирање и примену јасних критеријума вредновања
  • Оснаживање наставника да оцењивање буде у већој мери информативно и инструктивни
  • Јачање компетенција наставника за креирање и примену инструмената и техника за формативно и сумативно вредновање постигнућа ученика

 

Аутори и реализатори семинара су: Александра Милетић и Слађана Капларевић.

 

Погледајте друге вести

30 маја, 2024

Еразмус пројекат

У Центру за стручно усавршвање Крушевац пројектни тим Гимназије у Круш...
Прочитајте

25 маја, 2024

Реализован акредитовани стручни скуп:“Изазови у образовању – јачање васпитне улоге школе“

Центар за стручно усавршавање Крушевац  организовао је акредитовани ст...
Прочитајте

11 маја, 2024

Реализован семинар са темом: „Васпитна улога наставника у формирању личности детета и ученика“

У циљу оспособљавања наставника за васпитно деловање на формирање и ра...
Прочитајте