csu-logo

Центар за стручно усавршавање Крушевац

4 марта, 2023

Rеализован семинар са темом: „Изокренута учионица у наставној пракси“

Example

У Центру за стручно усавршавање Крушевац реализован је семинар са темом: „Изокренута учионица у наставној пракси“ са циљем побољшавања квалитета образовно-васпитног рада и постигнућа ученика кроз јачање професионалних компетенција наставника и сарадника за примену наставног модела изокренута учионица.

 

Специфични циљеви семинара су:

  • Теоријско упознавање наставника и сарадника са суштином и специфичностима наставе у изокренутој учионици;
  • Практично оспобљавање наставника и сарадника кроз интерактивни рад и рефлексију, да у сопствену праксу интегришу, прате и вреднују наставу у изокренутој учионици;
  • Оспособљавање наставника и сарадника за помоћ и подршку ученицима током наставе у изокренутој учионици;
  • Теоријско и практично оспособљавање наставника и сарадника за развијање процедуралних знања ученика кроз примену мултимедијалних садржаја, савремене технологије и рад на истраживачким задацима у оквиру наставног модела изокранута учионица;
  • Оспособљавање наставника и сарадника за планирање и реализацију наставе применом наставног модела изокренута учионица;

 

Ауторке и реализаторке семинара биле су: Оливера Цекић-Јовановић и Сања Николић.

Погледајте друге вести

18 марта, 2023

Реализован семинар са темом: „Прва помоћ у кризним ситуацијама“

У циљу eдукацијe што већег броја запослених у предшколским и школским ...
Прочитајте ->

11 марта, 2023

Реализован семинар са темом: „Изазови у мотивисању ученика за учење“

У Центру за стручно усавршавање Крушевац, за потребе реализације Плано...
Прочитајте ->