csu-logo

Центар за стручно усавршавање Крушевац

17 јануара, 2023

Реализован семинар са темом: „Изазови у мотивисању ученика за учење“

Example

У Центру за стручно усавршавање Крушевац 17.01.2023. године, за потребе реализације Планова стручног усавршавања ОШ „Бранко Радичевић“ реализован је семинар са темом: „Изазови у мотивисању ученика за учење“.  Општи циљеви усмерени су на унапређење компетенција наставника, стручних сарадника, директора за планирање, примену, праћење и вредновање различитих мотивационих стратегија у односу на различите мотивационе профиле ученика и различите моделе реализације наставе.

 

Теме програма су:

  • Основне поставке савремених теорија мотивације за учење
  • Однос мотивационих стратегија, мотивационих профила ученика и модела реализације наставе
  • Израда припреме/ сценариа за час/активност
  • Праћења и вредновања примене мотивационих стратегија у различитим моделима реализације наставе

 

Реализаторке семинара биле су: Светлана Алексић и Јелица Димић.

Погледајте друге вести

18 марта, 2023

Реализован семинар са темом: „Прва помоћ у кризним ситуацијама“

У циљу eдукацијe што већег броја запослених у предшколским и школским ...
Прочитајте ->

11 марта, 2023

Реализован семинар са темом: „Изазови у мотивисању ученика за учење“

У Центру за стручно усавршавање Крушевац, за потребе реализације Плано...
Прочитајте ->