csu-logo

Центар за стручно усавршавање Крушевац

11 марта, 2023

Реализован семинар са темом: „Изазови у мотивисању ученика за учење“

Example

У Центру за стручно усавршавање Крушевац, за потребе реализације Планова стручног усавршавања запоселених у МШ „Стеван Христић“ реализован је семинар са темом: „Изазови у мотивисању ученика за учење“. Општи циљеви усмерени су на унапређење компетенција наставника, стручних сарадника, директора за планирање, примену, праћење и вредновање различитих мотивационих стратегија у односу на различите мотивационе профиле ученика и различите моделе реализације наставе.

 

Специфични циљеви су:

  • Проширивање знања о основним поставкама савремених теорија мотивације за учење.
  • Оснаживање за планирање и примену различитих мотивационих стратегија у односу на различите мотивационе профиле ученика и различите моделе реализације наставе.
  • Праћење и вредновање ефеката примењених мотивационих стратегија у различитим моделима реализације наставе.

 

Реализаторке семинара биле су: Светлана Алексић и Снежана Рајковић.

Погледајте друге вести

18 новембра, 2023

Реализован семинар са темом: „Школа као интеркултурална заједница“

У Центру за стручно усавршање Крушевац за потребе реализације планова ...
Прочитајте ->

28 октобра, 2023

Реализован семинар на тему: „Моћ даровитих – корак даље“

У Центру за стручно усавршавање Крушевац, за потребе реализације плано...
Прочитајте ->