csu-logo

Центар за стручно усавршавање Крушевац

1 априла, 2023

Реализован семинар са темом: „Боља сарадња – безбедније школско окружење“

Example

У циљу унапређивања компетенције просветних радника за сарадњу у оквиру унутрашње и спољашње заштитне мреже у области превенције и интервенције у случајевима насиља, злостављања и занемаривања ученика како би школа била безбедније окружење, Центар за стручно усавршавање Крушевац је организовао бесплатан семинар са темом: „Боља сарадња – безбедније школско окружење“.

 

Специфични циљеви семинара су:

  • Проширивање знања о значају сарадње на нивоу унутрашње и спољашње заштитне мреже, тј. запослених у школи, са родитељима/старатељима, центром за социјални рад, полицијском управом и здравственим центром у области превенције и интервенције у случајевима насиља, злостављања и занемаривања ученика
  • Оснаживање наставника за препознавање и превазилажење тешкоћа и застоја у сарадњи
  • Ефикасније вођење документације и евиденције о случајевима насиља и сарадњи свих актера
  • Практична примена наученог кроз израду плана унапређења сарадње на нивоу унутрашње и спољашње заштитне мреже у области превенције и интервенције насиља, злостављања и занемаривања

 

Реализаторка семинара биле је Светлана Алексић.

Погледајте друге вести

25 маја, 2024

Реализован акредитовани стручни скуп:“Изазови у образовању – јачање васпитне улоге школе“

Центар за стручно усавршавање Крушевац  организовао је акредитовани ст...
Прочитајте

18 маја, 2024

Реализован семинар са темом: „Како оцењивањем унапредити учење?“

У Центру за стручно усавршавање Крушевац реализован је семинар са темо...
Прочитајте

11 маја, 2024

Реализован семинар са темом: „Васпитна улога наставника у формирању личности детета и ученика“

У циљу оспособљавања наставника за васпитно деловање на формирање и ра...
Прочитајте