csu-logo

Центар за стручно усавршавање Крушевац

7 октобра, 2023

Реализован семинар са темом: „Боља сарадња – безбедније школско окружење“

Example

У Центру за стручно усавршавање Крушевац, у циљу јачањa васпитне улоге установе/ школе, у правцу развоја интеркултуралног образовања, формирања вредносних ставова неопходних за живот и рад у савременом друштву организован је бесплатан семинар за наставнике крушевачких школа са темом: „Боља сарадња – безбедније школско окружење“.

 

Општи циљеви семинара усмерени су на унапређивање компетенције просветних радника за сарадњу у оквиру унутрашње и спољашње заштитне мреже у области превенције и интервенције у случајевима насиља, злостављања и занемаривања ученика како би школа била безбедније окружење.

 

Специфични циљеви семинара су:

  • Проширивање знања о значају сарадње на нивоу унутрашње и спољашње заштитне мреже, тј. запослених у школи, са родитељима/ старатељима, центром за социјални рад, полицијском управом и здравственим центром у области превенције и интервенције у случајевима насиља, злостављања и занемаривања ученика.
  • Оснаживање наставника за препознавање и превазилажење тешкоћа и застоја у сарадњи.
  • Ефикасније вођење документације и евиденције о случајевима насиља и сарадњи свих актера.
  • Практична примена наученог кроз израду плана унапређења сарадње на нивоу унутрашње и спољашње заштитне мреже у области превенције и интервенције насиља, злостављања и занемаривања.

 

Ауторке и реализаторке семинара су: Светлана Алексић и Снежана Рајковић.

Погледајте друге вести

2 децембра, 2023

Реализован семинар са темом: „Превладавање стреса методама когнитивно-бихејвиоралне психотерапије“

У Центру за стручно усавршање Крушевац за потребе реализације планова ...
Прочитајте ->

18 новембра, 2023

Реализован семинар са темом: „Школа као интеркултурална заједница“

У Центру за стручно усавршање Крушевац за потребе реализације планова ...
Прочитајте ->