csu-logo

Центар за стручно усавршавање Крушевац

25 маја, 2024

Реализован акредитовани стручни скуп:“Изазови у образовању – јачање васпитне улоге школе“

Example

Центар за стручно усавршавање Крушевац  организовао је акредитовани стручни скуп -трибину: „Изазови у образовању – јачање васпитне улоге школе“. Циљ овог стручног скупа је оснаживање наставника, стручних сарадника и директора за сагледавање и превазилажење изазова у јачању васпитне улоге школе кроз размену професионалних искустава и примера добре праксе.

Теме скупа биле су:

  1. Васпитни рад одговорност свих актера школског живота (излагање и примери добре праксе)
  2. Наставни садржаји у функцији јачања васпитне улоге школе (излагање и примери добре праксе)
  3. Развој просоцијалних вештина ученика кроз ваннаставне активности (излагање и примери добре праксе)
  4. Родитељи као сарадници у остваривању васпитне улоге школе (излагање и примери добре праксе)

 

 

Чланови програмског одбора и реализатори били су: Јасмина Јовановић, Оливера Коларић, Катарина Перовић, Светлана Алексић, Данијела Симоновић и Ирена Терзић

 

 

Погледајте друге вести

30 маја, 2024

Еразмус пројекат

У Центру за стручно усавршвање Крушевац пројектни тим Гимназије у Круш...
Прочитајте

18 маја, 2024

Реализован семинар са темом: „Како оцењивањем унапредити учење?“

У Центру за стручно усавршавање Крушевац реализован је семинар са темо...
Прочитајте

11 маја, 2024

Реализован семинар са темом: „Васпитна улога наставника у формирању личности детета и ученика“

У циљу оспособљавања наставника за васпитно деловање на формирање и ра...
Прочитајте