csu-logo

Центар за стручно усавршавање Крушевац

27 маја, 2023

Реалитован акредитовани стручни скуп: „ОТВОРЕНА ВРАТА ЕДУКАЦИЈЕ – ИЗАЗОВИ У ОБРАЗОВАЊУ“

Example

Центар за стручно усавршавање Крушевац у сарадњи са Удружењем биолога Крушевац, уз подршку Школске управе Крушевац организовао је акредитовани стручни скуп -трибину: „ОТВОРЕНА ВРАТА ЕДУКАЦИЈЕ – ИЗАЗОВИ У ОБРАЗОВАЊУ“. Циљ овог стручног скупа је оснаживање наставника, стручних сарадника, директора за превазилажење различитих изазова у образовном – васпитном процесу кроз размену професионалних искустава и примера добре праксе.

 

 

ЦСУ Крушевац је организацијом овох скупа желео да актуелизује оне теме са којима се запослени у систему образовања и васпитања суочавају у свакодневном раду и да одговори на бројне изазове у будућности:

 1. Изазови дигиталног образовања –формативно оцењивање и вредновање постигнућа ученика;
 2. Експериментални изазови за СТЕМ генијалце будућности;
 3. Изазови планирања и реализација ваннаставних активности;
 4. Изазови васпитног рада – превенција менталног здравља ученика и вршњачког насиља;
 5. Изазови сарадње са родитељима;
 6. Избор занимања у 21. веку – Изазови професионалне оријентације, каријерног вођења и саветовања.

Презентације можете погледати на линку самих тема.

 

Чланови програмског одбора и реализатори били су:

 • дипломирани биолог Оливера Коларић
 • Мастер професор биологије Aлександра Иконов
 • дипломирани математичар Катарина Перовић
 • дипломирани психолог, саветник-спољни Светлана Алексић
 • дипломирани педагог, педагошки саветник Снежана Рајковић
 • дипломирани педагог Данијела Симоновић
 • Мастер образовне политике Ирена Терзић

Погледајте друге вести

30 маја, 2024

Еразмус пројекат

У Центру за стручно усавршвање Крушевац пројектни тим Гимназије у Круш...
Прочитајте

25 маја, 2024

Реализован акредитовани стручни скуп:“Изазови у образовању – јачање васпитне улоге школе“

Центар за стручно усавршавање Крушевац  организовао је акредитовани ст...
Прочитајте

18 маја, 2024

Реализован семинар са темом: „Како оцењивањем унапредити учење?“

У Центру за стручно усавршавање Крушевац реализован је семинар са темо...
Прочитајте