csu-logo

Центар за стручно усавршавање Крушевац

25 фебруара, 2023

Реализован семинар са темом: „Методички приступи за развијање „меких вештина“ (soft skills) и предузетничког начина размишљања код ученика“

Example

У Центру за стручно усавршавање Крушевац, за потребе реализације Планова стручног усавршавања Гимназије Крушевац организован је семинар са темом: „Методички приступи за развијање „меких вештина“ (soft skills) и предузетничког начина размишљања код ученика“. Општи циљеви семинара усмерени су на унапређивање стручних и методичких знања наставника за примену нових методолошких приступа за развијање меких вештина и предузетничког начина размишљања код ученика.

 

Специфични циљеви семинар су:

  • Оспособљавање наставника за примену техника и нових методолошких приступа у настави;
  • Оспособљавање наставника да код ученика развијају предузимљивост и подстичу коришћење меких вештина (успешна комуникација, тимски рад, сарадња, решавање проблема, ефикасност, отпорност на стрес, креативност), као социјалних компетенција за решавања задатака и проблема у циљу примене стечених вештина за будућност.

 

Реализаторке семинара биле су: Александра Филиповић, Слађана Дамњановић и Биљана Пршић.

Погледајте друге вести

18 марта, 2023

Реализован семинар са темом: „Прва помоћ у кризним ситуацијама“

У циљу eдукацијe што већег броја запослених у предшколским и школским ...
Прочитајте ->

11 марта, 2023

Реализован семинар са темом: „Изазови у мотивисању ученика за учење“

У Центру за стручно усавршавање Крушевац, за потребе реализације Плано...
Прочитајте ->