csu-logo

Центар за стручно усавршавање Крушевац

Актуелнe понуде

11/02/2023

Примена исхода и међупредметних компетенција у припреми наставе

Развијање свести наставника о значају промене парадигме образовања. Наставници и стручни сарадници током семинара треба да се упознају са техникама и типовима наставе који воде ка учењу оријентисаном...

Детаљније

25/02/2023

Уз ваннаставне активности до знања

Оснажити учеснике да користе ваннаставне активности у циљу остваривања исхода, постизања образовних стандарда и развоја општих међупредметних компетенција ученика...

Детаљније

25/02/2023

Методички приступи за развијање „меких вештина“ (soft skills) и предузетничког начина размишљања код ученика

Унапређивање стручних и методичких знања наставника за примену нових методолошких приступа за развијање меких вештина и предузетничког начина размишљања код ученика....

Детаљније