Realizovan Seminar pod nazivom: „Pismeni zadaci i ocenjivanje u nastavi matematike“

Za potrebe stručnog usavršavanja članova Društva matematičara Srbije–podružnica Kruševac, 5 i 6. decembra 2015. godine u prostorijama Centra organizovan je Seminar pod nazivom: „Pismeni zadaci i ocenjivanje u nastavi matematike“. Autor seminara je Zorica Karajić-Šibalić.

DSCN9766

Opšti cilјevi seminara su: Kreiranje pismenih zadataka sa problemskim zadacima i zadacima iz realnog života, shvatanje značaja takvih zadataka, njihovo strukturisanje po Blumovoj taksonomiji, bodovanje zadataka i ocenjivanje.

Teme programa su:

  • Metodi naučnog istraživanja;
  • Blumova taksonomija;
  • Problemski zadaci i zadaci iz realnog života;
  • Kreiranje pismenog zadatka;
  • Model rešenja i metrijske karakteristike;
  • Ostali vidovi ocenjivanja u nastavi matematike

Realizatori seminara su: Zorica Karajić-Šibalić i Saša Manić.

Dodatne informacije