Resursi

Poštovani,

Sa zadovoljstvom Vas obaveštavamo da je Centar za stručno usavršavanje, počeo sa radom 01.09.2010. godine, u prostoru koji se nalazi u ulici Balkanska br.63 na petom spratu, na površini od cca. 550 m2.

Grad Krusevac i švajcarska Agencija za razvoj i saradnju (SDC) u okviru projekta “Regionalni centri za profesionalni razvoj nastavnog kadra” finansijski su pomogli adaptaciju i opremanje prostora koji garantuju najviši nivo usluga korisnicima Centra za stručno usavršavanje.

Osnovni zadatak Centra je da organizuje seminare koji su akreditovani od strane Ministarstva prosvete Republike Srbije a koji su objavljeni u Katalogu programa stručnog usavršavanja zaposlenih u obrazovanju.

U želji da afirmiše ovaj, za grad reprezentativni prostor, Centar je proširio postojeću ponudu, uslugom organizovanja stručnih skupova, predavanja, treninga, simpozijuma, konferencija, promocija i sl. svim zainteresovanima.

Zaposleni u Centru svojim profesionalnim odnosom prema radu, kreativnošću kao i dosadašnji postignuti rezultati garncija su da će se obezbediti optimalna atmosfera za organizovanje svih sadržaja koji će moći da maksimalno uposle postojeće resurse.

Centar nudi na raspolaganje:

- Resurs centar, opremljen je velikim brojem stručnih naslova iz oblasti obrazovanja i vaspitanja, didaktičkim materijalima, klavirom Yamaha DGX-grand portabl, projektorom, platnom i prenosivim računarom.

- Kompjuterska učionica, sa 20 najsavremenijih umreženih računara, opremljenih sa slušalicama i mikrofonom, vrhunskim ozvučenjem, projektorom, platnom, belom tablom omogućavaju kvalitetnu realizaciju, praćenje sadržaja i interakciju sa realizatorom.

- Dve sale/učionice, kapaciteta do 30 mesta, obe opremljene sa prenosivim računarom, ozvučenjem, projektorom, platnom, belom tablom, flip-chart-om, pogodne su za rad u manjim grupama i vežbe radioničarskog tipa.

- Priprema za predavače, poseduje vrhunski konfor potreban za nesmetanu pripremu i odmor, predavača u kojoj po potrebi mogu da se organizuju manji sastanci, brifinzi ili brain-storming.

- Konferencijska sala, kapaciteta 70 mesta, sa stolicama sa tablama i ergonomijom pogodnom za pisanje i vođenje beleški, opremljena prenosivim računarom, profesionalnim ozvučenjem Yamaha EMX 512 sc, projektorom, platnom, belom tablom, flip-chart-om. Namenjena za konferencije, treninge, predavanja, promocije.

Centar je opremljen sa dva najmodernija umrežena foto-kopir aparata velike brzine umnožavanja materijala, a u svojoj ponudi nudi i uslugu kopiranja i distribucije elektronskog materijala za sve učesnike seminara, po važećem cenovniku.

Sve prostojije u Centru su klimatizovane. Takođe, omogućen je brz i kvalitetan pristup internetu.

- Centar caffe, prijatan prostor, modernog dizajna, namenjen je korisnicima usluga Centra.

Za smeštaj autora i realizatora, koristimo usluge hotela “Golf” i vile “Biser”.

Centar je svoje resurse ogranizovao na način, stvaranja partnerskog odnosa sa svim subjektima koji imaju potrebe da organizuju i realizuju aktivnosti, prema svojim planovima, sa ciljem ostvarenja svojih korporativnih vrednosti i vizija.

Dodatne informacije