Ministar poljoprivrede u razgovoru sa proizvođačima

U okviru posete Kruševcu, 27.06.2013. god., ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Goran Knežević, susreo se sa poljoprivrednicima Rasinskog okruga u Centru za stručno usavršavanje.


min

Cilj dolaska bio je da se razmotre sva značajna pitanja, kao i rešavanje problema u oblasti poljoprivrede, kako sa Gradonačelnikom, tako i sa lokalnim proizvođačima.

Skup je otvorio Gradonačelnik Kruševca Bratislav Gašić, koji je u toku svoga obraćanja naglasio da je lokalna samouprava načinila veliki napor da se aktuelna situacija u poljoprivredi popravi, uz očekivanja da će proizvodnja u oblasti poljoprivrede postati stožer razvoja ovog kraja.

Nakon Gradonačelnika, ministar Knežević je tokom svoga izlaganja proizvođače informisao o tome, da je resorno ministarstvo uložilo velike napore da se sve obaveze države prema poljoprivrednicima izmire na vreme, zatim se osvrnuo na rebalans državnog budžeta, u kom se odnosu odražava na iznos izdavanja za poljoprivredu.

min1

Takođe, bilo je reči o kreditiranju proizvodnje. Kao zaključak, izdvojena su dva prioriteta: investicije i kreiranje atraktivnog poslovnog ambijenta.

Po završetku svoga izlaganja, ministar je razgovarao sa poljoprivrednicima o njihovim problemima, željama i očekivanjima.

Dodatne informacije