Realizovan Workshop Mreže RC i CSU Srbije

U CSU Leskovac, od 09 do 11.04.2013. godine organizovan je skup radnih komisija Mreže RC i CSU Srbije. Njihov osnovni zadatak bio je planiranje aktivnosti vezanih za funkcionisanje Mreže i pitanja samoodrživosti koje se aktuelizuje završetkom PDP Projekta koji je pod pokroviteljstvom švajcarske agencije SDC. 


 ws1

U svome radu Komisije su imale stručnu pomoć od strane kosultanata SDC, Hugo Sagera i Raise Venalainen, predstavnika MPN, Nevene Vraneš i Marijane Todorović.

Prvog dana, posle uvodnih reči domaćina, svoju prezentaciju imao je finansijski auditor SDC-a, Miloš Mitrić.

U nastavku rada skupa, Komisije čiji je osnovni zadatak bio da izrade kratkoročne i dugoročne ciljeve i u skladu sa njima predlože aktivnosti, imale su kratku prezentaciju svoga rada:

  • Komisija za administraciju i procedure;
  • Komisija za izradu finansijskog plana Mreže;
  • Komisija za izradu strateškog razvoja Mreže, u čijem radu je aktivno učestvovao Nenad Stanojević, direktor CSU Kruševac;
  • Komisija za jačanje kapaciteta zaposlenih u RC i CSU. Rad ove Komisije prezentovao je Bogdan Dramićanin, stručni saradnik CSU Kruševac.

Komisija su nastavile svoj rad o okviru interaktivnih Radionica koje su trebale da definišu strategiju kako će Mreža doprineti razvoju obrazovanja i pre svega postavljanjem standarda za kvalitet obrazovanja u Srbiji posle 2013. god. 


 ws2

Drugog dana, nakon sumiranja pređašnjeg rada, Komisije su kroz različite Radionice trebale da predlože listu aktivnosti kao i vremenske okvire za realizaciju na osnovu ranije definisanih ciljeva.

Poslednjeg dana rada objedinjen je rad svih Komisija i delegirani zadaci i odgovornosti za njihovo sprovođenje. Organi upravljanja i Skupština Mreže RC i CSU Srbije usvojili su proceduralne odluke koje će omogućiti poslovanje u skladu sa krovnim dokumentima organizacije. Na kraju skupa, dogovoren je naredni sastanak Mreže i buduće aktivnosti.

Dodatne informacije