Organizovan Seminar za Društvo učitelja Kruševca

U Centru za stručno usavršavanje se na osnovu iskazane potrebe Društva učitelja Kruševca organizuje Seminar: "Mogućnosti primene različitog didaktičko-metodičkog pristupa u radu na muzičkom opismenjavanju" čiji su Opšti cilјevi vezani za povećanje kompetencija nastavnika za nastavnu oblast Muzička kultura.


  muz

Kataloški broj: 863; Kompetencija: K1; Prioriteti: 6;

Program je podržao Centar za stručno usavršavanje Kruševac kao institucija.

Autor i realizator seminara: Jelena Dimitrijević.

Specifični cilјevi: Unapređenje kompetencija nastavnika za rad na realizaciji programskih zahteva iz osnova muzičke pismenosti.

Dodatne informacije