Razvijanje inkluzivnih politika na lokalnom nivou

U Centru za stručno usavršavanje realizovano je savetovanje na temu: "Razvijanje inkluzivnih politika na lokalnom nivou".

Savetovanje je samo jedna od aktivnosti koju realizuje Nacionalni demokratski institut sa lokalnim samoupravama i svim udruženjima i društvima čiji su članovi osobe sa invalititetom.

Savetovanje su vodili: Željko Ilić, Forum mladih sa invaliditetom i Marija Stevuljević, Nacionalni demokratski institut.

Dodatne informacije