Tokom vikenda 16 -17. 03.2013. god. u Centru realizovano tri seminara

Na osnovu iskazane potrebe zaposlenih u obrazovanju u Centru su realizovani seminari sa temom:

PODRŠKA TIMOVIMA ZA ZAŠTITU DECE/UČENIKA OD NASILЈA – TRANSPARENTNO NE PROTIV NASILЈA. 


 nenasilje

Realizatori: Mirjana Zlatanović, Milica Đorđević.

Opšti cilјevi: Unapređivanje kompentencija nastavnika za podršku razvoju ličnosti učenika u prevenciji nasilјa.

KRITIČKO MIŠLJENJE U NASTAVI MATEMATIKE. 


 mat

Realizatori: Miodrag Pešić, Vladan Zdravković.

Opšti cilјevi: Unapređivanje kompetencija za poučavanje i učenje; Povećanje efikasnosti nastave/učenja; Korišćenje postupaka vrednovanja koji su u funkciji dalјeg učenja.

KAKO PRIPREMITI ŠKOLSKI I LIČNI PLAN STRUČNOG USAVRŠAVANJA. 


 plan

Realizatori: Slobodan Čolović, Irena Terzić.

Opšti cilјevi: Unapređivanje kvaliteta rada na planiranju, realizaciji i vrednovanju profesionalnog razvoja zaposlenih u obrazovno-vaspitnim ustanovama.

Specifični cilјevi: Jačanje kapaciteta učesnika za planiranje ličnog profesionalnog razvoja; Osnaživanje zaposlenih za timsko planiranje i monitoring stručnog usavršavanja.

U VRNJAČKOJ BANJI I LEŠJU GOSTOVALI SU AUTORI KOJE JE PODRŽAO CSU KRUŠEVAC KAO INSTITUCIJA.

INKLUZIJA KAKO JE PRIBLIŽITI NASTAVNIKU U REDOVNOJ SKOLI

Opšti cilјevi: Obezbeđivanje kvalitetne uklјučenosti dece sa smetnjama u razvoju u obrazovni proces; Razvijanje kompetencija nastavnika za podršku razvoju ličnosti

KOMUNIKACIJOM DO ZADOVOLJNOG NASTAVNIKA I UČENIKA

Autori: Danijela Simonović, Mirjana Zlatanović

Opšti cilјevi: Pobolјšanje kvaliteta nastave povećanjem stepena kompetencija nastavnika za podršku razvoja ličnosti učenika unapređenjem odnosa sa učenicima.

Dodatne informacije