Sastanak Udruženja "Korak Napred"

U Centru za stručno usavršavanje, održan je sastanak Udruženja "KORAK NAPRED" iz Kruševca, na kome se razmatrao Protokol o medjusektorskoj saradnji u procesu zaštite dece žrtava nasilja na području Grada Kruševca.

Sastanku su prisustvovali i učestvovali u radu predstavnici Grada Kruševca, Centra za socijalni rad, Doma zdravlja, Školske uprave, Policijske uprave, Doma za decu „Jefimija" i Udruženja „Korak napred".

Dodatne informacije