Počela realizacija Projekta za sertifikaciju nivoa znanja

U Centru za stručno usavršavanje, počela je realizacija Projekta: „Sertifikacija nivoa znanja/stranog jezika i korišćenja računara/ kao preduslov za napredovanje i sticanje zvanja".

Cilj projekta je da se omogući zaposlenima u obrazovanju, sticanje znanja i veština u oblasti korišćenja stranog jezika i informatičkih tehnologija.


eng

Očekivanja CSU Kruševac su, da će realizacijom projekta da se stvore uslovi za unapređivanje nastavnog procesa, s jedne strane i sa druge strane, da se stvori mogućnost napredovanja u zvanju.

Projekat će se realizovati sa partnerima koji će obezbediti kvalitetnu obuku, u okviru koje će se izvršiti testiranje, sam proces obuke i po završetku obuke, sertifikacija znanja potrebnih za apliciranje u postupku sticanja zvanja, pod uslovima koji su propisani Pravilnikom o stalnom stručnom usavršavanju i sticanju zvanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika.


inf

Projekat se realizuje za zaposlene u osnovnim i srednjim školama grada Kruševca.

Dodatne informacije