Radne kutije za inkluzivno obrazovanјe krenule u škole

U Centru za stručno usavršavanje, u okviru realizacije i implementacije Projekta: „Deca Deci – izrada didaktičkog materijala", realizovan je sastanak sa direktorima osnovnih škola, koordinatorima Timova za inkluziju i autorima didaktičkog materijala.

Tema sastanka je bila realizacija Projekta: „Deca Deci – izrada daktičkog materijala", implementacija didaktičkog materijala u inkluzivnom obrazovanju". 


 kutije

Na samom sastanku, autori su izvršili promociju didaktičkog materijala sa detalјnim opisom dorade i primene didaktičkog materijala.

Naredna aktivnost biće realizacija radionica u školama sa cilјem uklјučivanja dece u doradi didaktičkog materijala i njegove primene u inkluzivnom obrazovanju. Radionice će se realizovati u devet osnovnih škola: OŠ "Vuk Karadžić", OŠ "Sveti Sava", OŠ "Stanislav Binički", OŠ "Jovan Jovanović Zmaj", OŠ "Jovan Popović", OŠ "Branko Radičević", OŠ "Nada Popović", OŠ „Brana Pavlović" i OŠ „Strahinja Popović".

Sastanak je realizovao projektni tim: Snežana Ristić Kostov, Snežana Rajković, Marija Vasić, Irena Terzić i Slobodan Čolović.

Dodatne informacije