Realizovani seminari u Centru za stručno usavršavanje

Seminar: Interkulturalnost i inkluzija izazov za školu

Autor i realizator: Jugoslav Lazić

Opšti cilјevi: Doprinos razvoju društva u kome se različitosti shvataju i smatraju vrednostima


juga

Seminar: Efikasna obrada školske dokumentacije

Autori: Dobrivoje Marjanović, Dejan Stevanović

Opšti cilјevi: Unapređivanje znanja i veština nastavnika za primenu informaciono-komunikacionih tehnologija


it

Seminar: Programirana nastava

Autori: Miodrag Plavšić, Staniša Kostadinović

Opšti cilјevi: Usvajanje teorijskih znanja vezanih za programiranu nastavu i osposoblјavanje polaznika za samostalno programiranje određenih nastavnih sadržaja


prog

Seminar: Učimo da učimo

Realizatori: Valentina Rančić, Marija Ćirić

Opšti ciljevi: Poboljšanje kvaliteta nastave i učenja povećanjem stepena kompetencija nastavnog osoblja u domenu psihologije učenja


nina

Dodatne informacije