Počela realizacija projekta: "Svež aktivizam!"

Kancelarija za mlade Kruševac u saradnji sa Centrom za omladinski rad iz Novog Sada, Ministarstvom omladine i sporta Republike Srbije i Ambasadom Kraljevine Holandije sprovodi projekat "Svež aktivizam!" koji za cilj ima da formira i osnaži tim od devetnaestoro mladih, uzrasta od 15 do 19 godina koji bi činili Tim Kancelarije za mlade Kruševac. 


kzm

Glavni zadatak projekta je da učesnici dobiju adekvatna znanja iz oblasti volonterizma, timskog rada i omladinskog aktivizma, kao i da se mapiraju potrebe mladih i realizuju ideje samog tima.

Projekt će biti realizovan tokom februara i prve nedelje marta.

Dodatne informacije