U Centru održan sastanak Lokalnog tima za manjinske i marginalizovane grupe

Fond za otvoreno društvo u partnerstvu sa Centrom za interaktivnu pedagogiju realizuje projekat "Jednake šanse u obrazovanju". Projekat se bavi inkluzijom dece/ mladih iz manjinskih i marginalizovanih grupa u obrazovanju, sa fokusom na podršku školama i zajedničkim aktivnostima lokalnih institucija. 


 dscn6753

Zadaci Lokalnog tima su mapiranje problema i potreba u lokalnoj zajednici vezani za obrazovanje manjinskih i marginalizovanih grupa, definisanje preporuka za unapređenje obrazovanja manjinskih i marginalizovanih grupa, razvijanje mehanizama za unapređivanje istog, kao i praćenje sprovođenja operativnih planova i postignutih rezultata. 

Podela sertifikata u okviru projekta "Jednake šanse u obrazovanju" biće obavljena 22.01.2013. god u 12:30 sati u organizaciji Odeljenja za društvene delatnosti Gradske uprave grada Kruševca u Centru za stručno usavršavanje.

Dodatne informacije