Održan sastanak Aktiva profesora italijanskog jezika

U četvrtak 20.12.2012. u prostorijama CSU je održan sastanak Aktiva profesora italijanskog jezika. Tema ovog sastanka je bila planiranje aktivnosti do kraja školske 2012/2013. godine.


 aktiv it

Izmedju ostalog na ovom sastanku su predlozene teme za akreditovane seminare u organizaciji Centra za Stručno usavršavanje, planirana saradnja sa prosvetnim savetnicima, humanitarene manifestacije i Radionice sa ucenicima i nastavnicima, pripreme za školska, opštinska i regionalna takmičenja.

Aktiv profesora italijanskog jezika će se i u buduće okupljati u CSU kako bi uspešno realizovao planirane aktivnosti.

Dodatne informacije