U Aranđelovcu održan stručni skup: „Praćenje stručnog usavršavanja – načini i mogućnosti“

Aranđelovac je 17 i 18.12.2012. bio domaćin stručnog skupa na kome su učestvovali predstavnici ZUOV-a, Regionalnih centara za stručno usavršavanje, Ministarstva Prosvete Republike Srbije, SDC-a, Školskih uprava.


arandjelovac

Tema skupa posvećena je praćenju stručnog usavršavanja. U uvodnom delu naveden je zakonski okvir praćenja SU. Aktuelizovana su brojna pitanja vezana za odabir programa, način, metodologiju i dinamiku praćenja, imenovanje posmatrača i selekciju od strane ZUOV-a na osnovu definisanih kriterijuma.

Plenarni deo pratile su radionice ZUOV-a. Aktivno učešće na skupu imao je direktor CSU Kruševac, Nenad Stanojević.

U završnom delu definisan je zajednički koncept praćenja, delegirane uloge i odgovornosti, planirana finansijska projekcija  i predloženi naredni koraci.

Dodatne informacije