U Kragujevcu održan skup Mreže Centara sa kosultantima SDC-a

U CSU Kragujevac 20.11.2012. god. održan je redovan sastanak sa konsultantima SDC-a Hugom Sagerom i Raisom Venalainen povodom planiranja aktivnosti u okviru PDP Projekta za 2013. godinu.


DSCN1429

Sastanku su prisustvovali direktori i saradnici Mreže RC i CSU. Ispred CSU Kruševac sastanku su prisustvovali direktor Nenad Stanojević i stručni saradnik Irena Terzić.

U okviru ove misije konsultanata od 21. Do 22. 11.2012. održana je i radionica sa stručnim saradnicima Mreze RC i CSU sa ciljem planiranja aktivnosti za razvoj ljudskih resursa u Mreži i konkretizaciji aktivnosti usmerenih na podršku školama za planiranje i vrednovanje stručnog usvaršavanja u ustanovi.


DSCN1488

Dvodnevnu radionicu vodila je konsultantkinja na projektu Raisa Venalainen, a ispred CSU Kruševac aktivno učešeće uzeli su stručni saradnici Slobodan Čolović i Irena Terzić kao jedan od moderatora ispred Radne grupe Mreže RC i CSU uz Valentinu Rančić iz RC Niš.

Dodatne informacije