Realizovan Seminar sa temom: „7 koraka prevencije bolesti zavisnosti“

Autori i realizatori: Vanja Ilić, Gordana Stanković 


DSCN6431

Opšti cilјevi: Podizanje nivoa znanja prosvetnih radnika o štetnosti psihoaktivnih supstanci.

Sadržaj i aktivnosti: 1. Prevencija bolesti zavisnosti. 2. Obuka prosvetnih radnika za interaktivni rad, timski rad, rad kroz igru i zajedničku akciju, preko interaktivnih radionica u radu sa decom.

Dodatne informacije