U Centru je 10-11.11.2012. god. realizuovano dva seminara

Seminar: "Od ideje do invacije za darovitu decu", kataloški broj 742.

Autori i realizatori: Biljana Remović i Nataša Milovanović, zaposlene u Zavodu za intelektualnu svojinu Republike Srbije. 


 inovacije

Savez za intelektualnu svojinu Rasinskog okruga u Kruševcu je institucionalno podržao ovaj seminar.

Opšti cilјevi: Jačanje profesionalnih kompetencija u radu sa darovitom decom prilikom izrade i sprovođenja IOP-a u vaspitno-obrazovnim ustanovama

Sadržaj i aktivnosti: 1. Pojam i značaj intelektualne svojine svih oblika i inovacione delatnosti uopšte. 2. Intelektualna svojina – proizvod lјudskog uma. 3. Darovita deca i intelektualni potencijali – intelektualna svojina. 4. Patent, mali patent, žig i industrijski dizajn. 5. Postupak popune prijave za zaštitu patenata. 6. Primeri popune prijave za zaštitu žiga. 7. Primeri pripremanja dokumentacije u oblasti zaštite industrijskog dizajna. 8. Oznaka imena porekla i geografska oznaka porekla. 9. Autorska i srodna prava. 10. Kombinovane vežbe – put od ideje do inovacije, pomoć u koncipiranju i realizaciji IOP-a za darovitu decu. 11. Evaluacija rada i pedagoška dokumentacija.

Seminar: "Filosofija obrazovanja u kontekstu društvenih promena", kataloški broj 205.

Autor i realizator: Zorica Kuburić i Snežana Dačić,

Opšti cilјevi: Formiranje interdisciplinarnog pristupa nastavničkom zanimanju i razvijanje svesti o promenama koncepcija obrazovanja u vezi sa društvenim promenama. 


 DSCN6420

Sadržaj i aktivnosti: 1. Prikaz obrazovanja kao posebne delatnosti u okviru društvene podele rada u svetu i kod nas. 2. Filozofija obrazovanja u različitim epohama. 3. Cilјevi vaspitanja i obrazovanja u kontekstu društvenih promena. 4. Promena paradigme od tradicionalnog razumevanja uloge nastavnika u nastavi koja nosi ideju aktivnog učenja kojim se razvija mišlјenje. 5. Koja promena vrednosti stoji iza imperativa da je danas potrebno što više podsticati učenike da aktivno misle, istražuju, rešavaju probleme i time usvoje navike i sposobnosti koje će i kasnije koristiti, stil mišlјenja svojstven određenoj disciplini. 6. Nastavničko zanimanje na putu profesionalizacije – kako stići do cilјa. 7. Aktivnost nastavnika u razgovoru i pisanoj formi. 8. Uvid u relevantnu literaturu. 9. Cilј nastave, cilј nastavnih jedinica i postavlјenih zadataka.

Dodatne informacije