Realizovan Seminar: "Efikasna obrada dokumentacije pomoću računara"

U Centru za stručno usavršavanje, tokom vikenda 03 i 04.11.2012. god., realizovao se Seminar: "Efikasna obrada dokumentacije pomoću računara". Kataloški broj: 244, K1 P: 6, 8. 


 DSCN6388

Autori i realizatori: Dobrivoje Marjanović, Dejan Stevanović.

Opšti ciljevi: Unapređivanje znanja i veština nastavnika za primenu informaciono-komunikacionih tehnologija.

Specifični ciljevi: Nastavnici primenjuju informaciono – komunikacione tehnologije u svom svakodnevnom radu za praćenje postignuća učenika.

Sadržaj i aktivnosti: 1. Važnost i značaj vođenja pedagoške dokumentacije pomoću računara. 2. Prepoznavanje mogućnosti primene informaciono-komunikacionih tehnologija u realnom okruženju. 3. Softverski alati kao pomoć u efikasnijem radu. 4. Primena programa za tabelarna izračunavanja u konkretnim slučajevima. 5. Izrada tabela, dizajn, pregled i štampanje dokumenata. 6. Formule i funkcije. 7. Sortiranje i filtriranje podataka. 8. Izrada grafikona. 9. Analiza podataka u cilju donošenja mera ili izveštavanja.10. Evaluacija.

Ciljna grupa: nastavnik razredne nastave, nastavnik predmetne nastave – osnovna škola, nastavnik predmetne nastave – gimnazija, nastavnik opšteobrazovnih predmeta – srednja stručna škola, nastavnik stručnih predmeta – srednja stručna škola, stručni saradnik u predškolskoj ustanovi/školi, saradnik (pedagoški asistent i pomoćni nastavnik).

Dodatne informacije