Reč direktora

csu-mail-logo

 

Centar za stručno usavršavanje Kruševac

 

Centar za stručno usavršavanje Kruševac radi na organizovanju stručnog usavršavanja zaposlenih u obrazovanju, radi obezbeđivanja zakonom utveđene obaveze zaposlenih za 100 sati stručnog usavršavanja u toku pet godina. Stručno usavršavanje vrši se, pre svega organizovanjem seminara, stručnih skupova za akreditovane programe.

Na osnovu obezbeđenih sredstava u budžetu grada Kruševca za obavezno stručno usavršavanje vaspitača, nastavnika i stručnih saradnika u obrazovanju, kao i potrebnog broja sati stručnog usavršavanja na godišnjem nivou, utvrdiće se učešće korisnika u ceni jednog seminara.

Posebna pažna će biti posvećena sledećim aktivnostima:

• Aktivnoj podršci školama u procesu stručnog usavršavanja na nivou ustanove

• Organizaciji podrške lokalnim autorima

• Razvijanju metodologije za ispitivanje uticaja procesa stalnog stručnog usavršavanja na postignuća učenika

• Organizaciji aktivnosti koje imaju za cilј promenu svesti vaspitača, nastavnika, profesora, stručnih saradnika i direktora škola vezanih za stručno usavršavanje i doživotno učenje

• Ispitivanju potreba za stalno stručno usavršavanje

• Jačanju partnerskog odnosa sa Školskom upravom, strukovnim udruženjima i ostalim organizacijama

Direktor Centra za stručno usavršavanje Kruševac

Nikola Džugurdić

Dodatne informacije