Razvijanje situacionih zadataka

Centar za stručno usavršavanje je ponosan, zato što je mogao da izađe u susret  željama i potrebama nastavnika stručnih predmeta u ekonomskim školama i organizuje seminar: Razvijanje situacionih zadataka, kat. br. 242, obavezan.

O kakvom se seminaru radi, zapravo govori podatak da je realizatorima seminara, Marković Radenku i saradnicima ovo drugi boravak u centru, te nije bilo nikakave smetnje da se nastavi uspešno započeta saradnja.

Ovo sve, u prilog činjenici da u međusobnoj interakciji centra i zaposlenih u obrazovanju, maksimalno može i na pravi način da se odgovori svim zahtevima i ostvari misija zbog koje CSU i postoji, a to je kvalitetno usavršavaje svih subjekata u obrazovanju.

Dodatne informacije