19 i 20 mart 2011. Seminar "Inkluzija"

U Centru za stručno usavršavanje,  u okviru plana rada stručnog usavršavanja zaposlenih u obrazovanju, ovog vikenda održava se seminar „Inkluzija – kako je približiti nastavniku u redovnoj školi“.

Seminaru prisustvuje 20 učesnika, koji će steći  sertifikate o sprovedenom stručnom usavršavanju u trajanju od 24 sata.

Realizatori seminara su:  dr cs.med.Tatjana Simović, Snežana Ristić Kostov, Snežana Vasiljević i Jasmina Jovanović.

Seminar je organizovan za nastavnike razredne i predmetne nastave, psihologe, pedagoge i direktore osnovnih škola.

Galeriju slika možete pogledati ovde.

Dodatne informacije