Realizovan seminar sa temom: „Škola kao interkulturalna zajednica"

U Centru za stručno usavršavanje Kruševac 19.11.2022. godine organizovan je seminar sa temom: „Škola kao interkulturalna zajednica" sa cilјem jačanja vaspitne uloge ustanove/škole u pravcu razvoja interkulturalnog obrazovanja, formiranja vrednosnih stavova neophodnih za život i rad u savremenom društvu.

166885

Specifični cilјevi seminara su:

  • Povećanje interkulturalne osetlјivost prosvetnih radnika
  • Razvijanje interkulturalnih kompetencija prosvetnih radnika
  • Osnaživanje prosvetnih radnika za izgradnju kulture dijaloga i poverenja

Autori i realizatori seminara su: Danijela Simonović i Jugoslav Lazić.

Dodatne informacije