Realizovan projekat: „Fraktali i taselacija – fantastična kombinacija"

Naučni klub Centra za stručno usavršavanje Kruševac realizovao je projekat „Fraktali i taselacija – fantastična kombinacija" koji se finansira po Javnom pozivu Centra za promociju nauke, a koji je u okviru Godišnjeg programa Naučnog kluba Kruševac.

fr1

Prva radionica „Naučna šetnja – fraktali u prirodi" realizovana je 6. oktobra 2022. godine u Pionirskom parku. Učenici OŠ "Jovan Popović" su imali kratko predavanje o fraktalima, a kroz naučnu šetnju su mogli da uoče i fotografišu primere fraktala.

fr2

Druga aktivnost „Fraktali i taselacija - fantastična kombinacija" realizovana je 12. oktobra 2022. godine u Naučnom klubu, gde su učenici povezali pojam fraktala sa pojmom taselacije (popločavanje). Učenici su imali mogućnost da osmisle sopstvene primere.

Istog dana relizovana je treća aktivnost: „Fraktali oko nas". Radi se o izložbi radova nastalih tokom prve dve aktivnosti. Autorke i realizatorke projekta su: Katarina Perović i Olivera Kolarić.

Dodatne informacije