Predstavlјena monografija: "Akciona istraživanja u funkciji razvijanja kompetencija vaspitača"

U Centru za stručno usavršavanje je 03.10.2022. godine u prisustvu zaposlenih u PU "Nata Velјković" i ustanova predškolskog vaspitanja i obrazovanja iz Rasinskog okruga, predstavnika Centra za stručno usavršavanje, Rotari kluba i lokalne zajednice predstavlјena monografija "Akciona istraživanja u funkciji razvijanja kompetencija vaspitača", autorke Daliborke Živković.

daca

Nakon kratkog filma kojim je predstavlјeno četrdeset godina od postojanja Nate Velјković, jedine PU u našem gradu, prisutne je u svojstvu domaćina i izdavača ovog dela pozdravio Nikola Džugurdić, direktor Centra za stručno usavršavanje. Ovom prilikom je apostrofirao zajedničku saradnju sa samom autorkom radeći na ovom projektu, i sa ustanovom PU "Nata Velјković" u celini.

Ispred Rotari kluba obratio se Milan Miladinović, i izrazio svoje zadovolјstvo što u je u godini jubileja Rotari kluba Kruševac, čije brojne akcije imaju društveno – humanistiki karakter, ova organizacija, prepoznavši kvalitet autora i dela, dala svoj doprinos da priručnik ugleda svetlost dana.

daca1

O samom priručniku više su govorile Slobodanka Miladinović, recenzent i Daliborka Živković, autor. Ova monografija iz jednog viskoko profesionalnog ugla prati razvoj predškolskog vaspitanja i obrazovanja. Držeći se okvira obrazovnih politika, indetifikovane su okolnosti – društvene, personalne koje se direktno odražavaju na podizanje kvaliteta sistema vaspitanja i obrazovanja.

Zadatak svih klјučnih aktera predškolskog vaspitanja i obrazovanja je da se adekvatno odgovori na ove izazove. Neophodna je promena paradigme, koja se ogleda pre svega u podizanju kapaciteta predškolske ustanove, kroz proces celoživotnog učenja, kao klјučne karike, što će potom da se reflektuje na samu decu predškolskog uzrasta, te kod njih stvori dobru osnovu za razvoj sopstvene kompetencije celoživornog učenja.

Ovo je moguće postići jedino u okviru timskog rada, kreiranja zajednice učenja kroz koju se grade odnosi, efektnije uči, unapređuje i menja praksa.

Na kraju je zaklјučeno da je zajednički krajnji cilј predškolskog vaspitanja i obrazovanja dobrobit deteta, i da svi klјučni akteri moraju biti stavlјeni u funkciju ostvarivanja ovog cilјa.

Dodatne informacije