Realizovan seminar sa temom: „Razvijanje kulture zajednice učenja u predškolskoj ustanovi kroz primenu akcionih istraživanja"

U Centru za stručno usavršavanje Kruševac 24.09.2022. godine za potrebe relizacije Plana stručnog usavršavanja zaposlenih u PU,,Nata Velјković'' Kruševac organizovan je seminar sa temom: „Razvijanje kulture zajednice učenja u predškolskoj ustanovi kroz primenu akcionih istraživanja". Opšti cilj seminara usmeren je na unapređenje teorijskih i stručnih znanja vaspitača, stručnih saradnika i direktora za primenu akcionih istraživanja u funkciji razvijanja kulture zajednice učenja u predškolskoj ustanovi.

166401

Specifični cilјevi seminara su:

  • Usvajanje teorijskih znanja o akcionim istraživanjima.
  • Sagledavanje smisla i značaja primene akcionih istraživanja u predškolskim ustanovama.
  • Podizanje nivoa znanja o klјučnim karakteristikama akcionih istraživanja u predškolskim ustanovama (učesnici, kritički prijatelј, refleksija, struktura i kultura ustanove, delјeno liderstvo, komunikacione veštine, zajednica učenja, horizontalna razmena i druge).
  • Podizanje nivoa znanja o strateškom i zakonodavnom, kao i podzakonskom okviru za razvijanje zajednice učenja kroz primenu akcionih istraživanja (i klјučni pojmovi: PVO, cilјevi i principi PVO, partnerstvo, istraživačka praksa).
  • Praktična primena akcionih istraživanja u predškolskim ustanovama.

1664014

Autorke i Realizatorke seminara bile su: Daliborka Živković i Slobodanka Miladinović.

Dodatne informacije