Realizovan sastanak Tima mentora i pripravnika PU "Nata Veljković"

U Centru za stručno usavršavanje Kruševac 21.09.2022. godine organizovan je sastanak Tima mentora i pripravnika PU "Nata Veljković".

1663838

Za sastanak je bio predviđen sledeći dnevni red:

  • Upoznavanje sa Planom rada tima;
  • Uputstvo za rad Tima tokom 2022∕2023.;
  • Upoznavanje sa Programom zaštite od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja, Programom zaštite od diskriminacije,vređanja ugleda,časti i dostojanstva ličnosti;
  • Upoznavanje pripravnika sa dokumentima Ustanove, Vodičima za uređenje prostora u dečijem vrtiću i razvijanje teme/projekta sa decom, Priručnikom za dokumentovanje;
  • Razvijanje Osnova programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja "Godine uzleta".

Sastankom je predsedavala Slobodanka Miladinović, a bili su prisutni mentori i pripravnici iz PU "Nata Veljković".

Dodatne informacije