Realizovan projekat „Klub uspešnih naučnih komunikatora“

Naučni klub Centra za stručno usavršavanje Kruševac, 14.08.2022. godine realizovao je radionicu „Takmičenje za izbor najbolјeg naučnog komunikatora" u okviru projekta „Klub uspešnih naučnih komunikatora". Ovaj projekat se realizuje u okviru Godišnjeg programa Naučnog kluba Kruševac, a finansira se po Javnom pozivu Centra za promociju nauke.

301114653

Takmičenje se održalo na Jastrepcu, a učenici su primenili svoje znanje koje su stekli na prethodno održanoj obuci. Tročlana komicija u sastavu: Zoran Tomić, Jovan Aleksić i Miloš Stanković su sve učesnike proglasili naučnim komunikatorima.

Autor i realizator projekta je Zoran Tomić.

Dodatne informacije