Realizovan seminar sa temom: „Prva pomoć – sačuvajmo život”

Centar za stručno usavršavanje Kruševac je 16.04.2022. godine organizovao besplatan seminar sa temom: „Prva pomoć – sačuvajmo život” sa ciljem edukacije što većeg broja zaposlenih u predškolskim i školskim ustanovama grada Kruševca o značaju primene tehnika pružanja prve pomoći.

IMG 20220416

Specifični cilјevi seminara su:

  • Upoznavanje polaznika sa značajem i principima prve pomoći.
  • Osnaživanje polaznika za prevazilaženje straha i razumevanje odgovornosti svakog lica koje pruža prvu pomoć.
  • Osposoblјavanje polaznika kursa da samostalno pružaju adekvatnu neophodnu prvu pomoć i kao prva karika u lancu preživlјavanja aktivno učestvuju u spasavanju života povređenih ili obolelih.

Autorka i realizatorka seminara bila je Gordana Simić.

Dodatne informacije