Realizovana obuka pod nazivom: "Tabelarne kalkulacije"

U okviru opšteg programa kontinuiranog stručnog usavršavanja zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave, u Centru za stručno usavršavanje Kruševac 14 i 15. aprila 2022. godine realizovana je obuka pod nazivom: "Tabelarne kalkulacije".

16500090

Obuku je organizovala Nacionalna akademija za javnu upravu sa ciljem osposobljavanja zaposlenih za samostalnu izradu tabela i obradu podataka u tabelama kao i kreiranje i oblikovanje dijagrama i grafikona.

Realizator obuke bio je Jovan Aleksić, akreditovani realizator Nacionalne akademije za javnu upravu a koordinator obuke bio je Bogdan Dramićanin iz Centra za stručno usavršavanje Kruševac.

Dodatne informacije