Realizovan projekat: „Mentalno zdravlje adolescenata“

U Naučnom klubu pri Centru za stručno usavršavanje Kruševac u periodu od 01 do 30.10.2021. godine realizovan je projekat: „Mentalno zdravlje adolescenata“. U prvoj radionici učenici su imali za zadatak da osmisle i sprovedu online istraživanje na temu mentalnog zdravlja adolecenata. Druga radionica „Na kafi sa psihologom“, organizovana je sa učenicima šest srednjih škola iz Kruševca, koji su u neformalnoj i opuštenoj atmosferi razgovarali o problemima sa kojima se susreću.

 coff-psi

Radionica je osmišljena sa ciljem da mladi međusobno, a i sa psiholozima razgovaraju o izazovima sa kojima se svakodnevno susreću u školi, porodici, vršnjačkim grupama, lokalnoj zajednici, a koji po njihovom mišljenju utiču na njihovo mentalno zdravlje.

U okviru projektnih aktivosti prezentaciju projekta "Mentalno zdravlje adolescenata", vršile su Svetlana Aleksić i učesnica projekta Nina Lazarević u Jutarnjem programu RTK.

Završna radionica koja je realizovana u Centru za stručno usavršavanje Kruševac, sublimirala je sve aktivnosti koje su sprovedene, koje su sami učesnici projekta prezentovali putem ankete i infografika.

Projekat: „Mentalno zdravlje adolescenata“ je u realizovan u okviru Godišnjeg programa Naučnog kluba Kruševac, koji finanira Centar za promociju nauke Beograd. Realizatorke radionica bile su psiholozi: Svetlana Aleksić i Jelica Dimić.

Dodatne informacije