Realizovan seminar pod nazivom: „Prevencija prekomerne upotrebe i zavisnosti od savremenih tehnologija“

Centar za stručno usavršavanje Kruševac je 23.10.2021. godine, za potrebe realizacije Planova stručnog usavršavanja Muzičke škole „Stevan Hristić" organizovao seminar pod nazivom: „Prevencija prekomerne upotrebe i zavisnosti od savremenih tehnologija".

preupit

Opšti cilјevi seminara usmereni su na unapređivanje kompetencija zaposlenih da prepoznaju i preventivno deluju na potencijalne rizike upotrebe savremenih tehnologija, kao i preventivnog rada obrazovno-vaspitnih ustanova.

Specifični cilјevi seminara su:

  • Upoznavanje sa problemom prekomerne upotrebe i zavisnosti od savremenih tehnologija;
  • Unapređivanje znanja učesnika o mogućnostima prevencije prekomerne upotrebe i zavisnosti od savremenih tehnologija i primeni adekvatnih metoda prevencije;
  • Osvešćivanje odgovornosti institucija i pojedinaca u preventivnom radu sa decom i mladima;
  • Motivisanje učesnika obuke da kod svojih učenika razvijaju digitalne kompetencije, pre svega, da samopouzdano i kritički koriste IKT za rad, odmor i komunikaciju i
  • Unapređivanje znanja i veština zaposlenih u obrazovno-vaspitnim ustanovama da planiraju, izrade i realizuju konkretne preventivne aktivnosti.

Realizatori seminara bili su: Aleksandar Kuzmanović i Vladimir Lelićanin.

Dodatne informacije