Promocija novih pedagoških pristupa, međupredmetna i interdisciplinarna saradnja u okviru programa "Scientix"

Centar za stručno usavršavanje Kruševac je u saradnji sa Centrom za promociju nauke 14.10.2021. godine organizovao program "Scientix". U okviru programa Naučno obrazovanje za odgovorno društvo, Centar za promociju nauke razvio je program namenjen nastavnicima čiji je osnovni cilј kreiranje okruženja za učenje i otkrivanje nauke, u kome su svi dobrodošli da postavlјaju pitanja, istražuju, eksperimentišu i stvaraju nova znanja.

scientix

Ideja programa Scientix je povezivanje nastavnika prirodnih nauka, njihove prakse i iskustva, promocija STEM discipline (engl. STEM: science, technology, engineering and mathematics), promocija novih pedagoških pristupa, kao i međupredmetna i interdisciplinarna saradnja.

Program se realizuje u saradnji sa više evropskih projekata u kojima učestvuje Centar: DoSE, SALL, Hypatia i STEM School Label.

Dodatne informacije